Een Taakstraf Openbaar Ministerie-zitting (TOM-zitting) is een speciale zitting zonder rechter, waarbij door de officier van justitie of de parketsecretaris een voorstel wordt gedaan aan de verdachte om strafvervolging te voorkomen. Het moet gaan om een relatief licht vergrijp, en er mag geen twijfel zijn over het bewijs.

Het voorstel kan bijvoorbeeld zijn het uitvoeren van een werkstraf of een leertraject, of het vergoeden van de schade. Het openbaar ministerie kan een dergelijk voorstel doen bij meerderjarige verdachten voor maximaal 120 uur werkstraf/leerstraf en alleen voor strafbare feiten waar een maximum gevangenisstraf op staat van minder dan zes jaar.

U mag zich tijdens de TOM-zitting net zoals bij een normale zitting laten bijstaan door een advocaat. Dit gaat niet automatisch: u moet zelf contact opnemen met een advocaat. De kosten hiervan kunnen worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).