De uithuisplaatsing (UHP) is een maatregel waarbij het kind tijdelijk/langdurig niet meer bij de ouder(s) woont. Er kunnen verschillende redenen zijn om een kind uit huis te plaatsen. Het kan zijn dat de ouder ziek is en niet voor het kind kan zorgen, het kind thuis wordt verwaarloosd of mishandeld, er constant ruzie is tussen de ouders en het kind of de ouders onderling, het kind gehandicapt is en de zorg te zwaar is voor de ouder(s) of de ouders het gedrag van het kind niet aankunnen.

Uithuisplaatsing kan plaatsvinden door de plaatsing van het kind bij pleegouders (pleegzorg) of bij een instelling (open/gesloten instelling).