De Vreemdelingenwet regelt een officieel uitstel van vertrek als een illegale door medische omstandigheden niet aan zijn verplichting om terug te keren naar zijn land kan voldoen. Deze procedure wordt ook wel de ‘artikel 64-procedure’ genoemd.