Een man die weet dat hij de biologische vader van een kind is, maar volgens de wet niet als vader geregistreerd staat, kan de rechtbank vragen om vaststelling van het vaderschap. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen als de man een omgangsregeling met het kind wil. Ook na het overlijden van de vader, kan in voorkomende gevallen het vaderschap achteraf worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in erfkwesties van belang zijn.