In Nederland kent men twee soorten verblijfsvergunningen: de verblijfsvergunning asiel en de reguliere verblijfsvergunning. Onder de verblijfsvergunning asiel vallen alleen verblijfsvergunningen die worden verleend als iemand niet in zijn eigen land kan wonen, omdat hij daar gevaar loopt. Onder de reguliere verblijfsvergunning vallen alle andere gevallen. De verblijfsvergunning regulier kan voor heel uiteenlopende redenen worden verleend, zoals gezinshereniging, werk en studie.