Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval, is uw werkgever gedurende twee jaar verplicht het loon door te betalen. Soms wordt het loon op grond van de CAO volledig doorbetaald, maar soms leidt u schade doordat uw werkgever niet meer dan de wettelijk verplichte 70% van uw loon doorbetaalt. Ook kan er schade ontstaan, doordat u onregelmatigheidstoeslagen of andere vergoedingen misloopt. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Indien u in de toekomst niet meer op uw oude niveau kunt functioneren, en er een blijvende terugval in inkomen ontstaat, komt deze schade ook voor vergoeding in aanmerking.

Deze schade moet dan begroot en gekapitaliseerd worden. Inschakeling van een deskundige is daarbij onontbeerlijk.