Naast de jeugdbeschermingsmaatregelen ligt er op dit moment er een wetsvoorstel voor: ‘Maatregel voor Opgroeiondersteuning (MvO).’ De ‘Maatregel voor Opgroeiondersteuning (MvO)’ is een maatregel waarbij tijdens de uitvoering van de ondertoezichtstelling de ouder(s) in de gelegenheid worden gesteld om samen met hun sociale omgeving tot een oplossing te komen voor het opvoedingsprobleem. De oplossing wordt in een plan van aanpak gezet.

Een ‘Maatregel voor Opgroeiondersteuning (MvO)’ kan door de kinderrechter voor maximaal een jaar worden opgelegd en eenmaal worden verlengd. Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Voor meer informatie: www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32015_verbetering