Een visum geeft het recht Nederland in te reizen en daar voor korte tijd te verblijven. In Nederland kennen we het visum voor kort verblijf -vaak het toeristenvisum genoemd- en de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Een visum voor kort verblijf kan worden afgegeven op grond van internationale regels, bijvoorbeeld het Schengenvisum. Dit visum geeft het recht om door het Schengengebied te reizen. Het is ook mogelijk dat het visum voor een kleiner gebied wordt afgegeven, bijvoorbeeld het Benelux-visum of een visum uitsluitend voor verblijf in Nederland. Een visum wordt altijd voor een bepaalde duur aangevraagd en verleend. Een visum voor kort verblijf kan niet langer geldig zijn dan 90 dagen. Het visum kan alleen onder heel bijzondere omstandigheden worden verlengd.