Als u bij de gemeente met onjuiste gegevens staat ingeschreven, kunt u daar vragen om wijziging van de gegevens. Dit kan alleen als u sterke brondocumenten kunt overleggen, waaruit blijkt dat de geregistreerde gegevens niet juist zijn. In principe moet u een origineel paspoort overleggen, vergezeld van een originele gelegaliseerde geboorteakte of een verklaring van een notaris uit het buitenland. Als de gemeente weigert de gegevens te wijzigen, kunt u in eerste instantie bezwaar maken bij de gemeente. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan kunt beroep instellen bij de rechter. Een advocaat kan u hierin bijstaan.