Er zijn verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen om werkgevers en werknemers tijdens de corona crisis meer zekerheid te kunnen bieden. Hieronder vindt u een kort overzicht van maatregelen voor werkgevers en ondernemers.

  • UWV: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)
  • Gemeente: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • RVO: Compensatieregeling: € 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers
  • Belastingdienst: Uitstel betalen belastingen en verlagen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
  • BankVerruiming BMKB, verhogen van je bestaande financiering en het tijdelijk stopzetten van aflossingen

Er worden per gemeente noodloketten opgezet waar ondernemers die het hardst worden getroffen tijdelijk bijstand kunnen aanvragen en is er de mogelijkheid tot uitstel van betalingen van belastingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ ers.

Om zo veel mogelijk inkomensverlies te voorkomen en banen te behouden is de Werktijdverkorting (wtv) stopgezet en vervangen door een tijdelijke maatregel: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Nuluren/oproep contracten vallen ook onder deze nieuwe maatregel. Er zijn echter signalen dat veel werknemers met deze contracten toch hun baan kwijt raken.

Veel werknemers werken nu ook vanuit huis. Hier kunnen mensen ook tegen moeilijkheden aanlopen. Sommige werkgevers vragen bijvoorbeeld hun werknemers in deze dagen om voor de dagen dat zij thuis werken (gedeeltelijk) verlof op te nemen.

Zit u als werkgever of werknemer in een situatie waar u niet meer uitkomt? Een advocaat kan u hierbij helpen. U kunt altijd contact opnemen met ons kantoor.