Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Dan wordt het hoogste belastingtarief geleidelijk afgebouwd waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende vier jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75% in 2019 tot het basistarief van circa 37% in 2023.

Bedraagt uw belastbaar inkomen meer dan ongeveer € 68.500? Dan kan de beperking van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren tot gevolg hebben dat u minder belastingvoordeel heeft.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar Aftrekpercentage
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

 

Het is dan zinvol om de door u betaalde alimentatie te laten narekenen.