Gezinshereniging ziet op het verkrijgen van een verblijfsvergunning om als gezin weer bij elkaar te wonen. Vaak gaat het om een in Nederland verblijvende partner, die een partner uit het buitenland wil laten komen om in Nederland bij elkaar te wonen. Gezinshereniging tussen ouders en minderjarige kinderen valt hier ook onder. Gezinshereniging tussen ouders en meerjarige kinderen is onder bijzondere omstandigheden ook mogelijk, maar hiervoor gelden erg strenge regels.

De voorwaarden voor gezinshereniging worden grotendeels door de EU bepaald en zijn voornamelijk opgenomen in de Gezinsherenigingsrichtlijn.