Gezinshereniging: de TEV-procedure


Als u om gezinshereniging wilt vragen met uw echtgenoot/echtgenote, ongehuwde partner of kind, moet de procedure Toelating en Verblijf (TEV) worden gevolgd.

Deze procedure kan worden gestart bij een Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland, maar het is gemakkelijker en sneller als de partner of ouder in Nederland de aanvraag schriftelijk indient bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Diegene die het indient wordt ‘referent’ genoemd.

De advocaten van Pieters Advocaten kunnen u hierin begeleiden. Wij hebben jarenlange ervaring met deze procedure en weten waar de IND op let. Het is onze ervaring dat het snelst een positieve beslissing wordt ontvangen als alle gevraagde documenten in één keer en volledig juist worden aangeleverd.

Gezinshereniging volgens procedure Toelating en Verblijf (TEV): hulp van een expert

Wij kunnen u bijstaan in de procedure. Om onze dienstverlening aan te laten sluiten op uw behoefte hebben wij twee pakketten ontwikkeld waar u uit kunt kiezen:

Pakket 1: U krijgt een opgaaf van alle documenten die in uw situatie benodigd zijn. Wij controleren alle door u aangeleverde informatie en geven u eenmalig een terugkoppeling waarbij wordt meegedeeld of, en zo ja, welke documenten nog ontbreken of welke informatie onjuist is (althans niet gebruikt kan worden). Na ontvangst van de nieuwe of aangepaste documenten wordt de aanvraag ingediend. Dit pakket kost € 726,- inclusief btw.

Pakket 2: U krijgt een opgaaf van alle documenten die in uw situatie benodigd zijn. Wij controleren alle door u aangeleverde informatie en geven u zo vaak als nodig een terugkoppeling totdat alle documenten in orde zijn en ingeleverd kunnen worden bij de IND. De prijs van dit pakket is € 1.089,- inclusief btw, ongeacht het aantal door ons te besteden uren.

Wij kunnen met trots zeggen dat tot nog toe 100% van de aanvragen die door ons kantoor op deze wijze zijn ingediend, is ingewilligd.

  • De inkomenseis

Belangrijkste voorwaarde is dat de referent beschikt over voldoende en duurzaam inkomen, tenzij hij/zij hiervan wordt vrijgesteld. Op dit moment is de inkomensgrens in geval de referent in loondienst werkzaam is, gesteld op € 1.680,00 bruto per maand zonder vakantiegeld.

Werkt u als zelfstandige, bent u arbeidsongeschikt of ontvangt u tijdelijk een uitkering ? Dan gelden andere regels. Pieters Advocaten heeft een overzicht gemaakt van de verschillende inkomenssituaties en de bijbehorende voorwaarden:

Checklist inkomenseis

Het is natuurlijk mogelijk dat u (net) niet onder de voorbeelden valt die worden gegeven. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Dat is geen probleem, als u erin slaagt om de IND er van te overtuigen dat u in staat ben om voor uzelf en uw gezin te zorgen in de komende periode, zonder een beroep te doen op de steun van de overheid (bijvoorbeeld een uitkering). Het is dan verstandig om dat goed voor te bereiden. Doordat wij verschillende andere zaken zien en begeleiden kunnen wij u daarbij helpen.

  • Origineel document of een kopie

Van papieren uit het buitenland moet alleen een kopie worden opgestuurd. Het originele exemplaar moet meestal bij de afgifte van het visum op de ambassade of het consulaat in het buitenland worden getoond.

De formulieren die door de partner of het familielid in het buitenland moeten worden ondertekend, kunnen als gescand of geprint exemplaar worden aangeleverd, onder voorwaarde dat deze goed leesbaar zijn.

Hoe lang duurt de TEV-procedure?

Na schriftelijke indiening bij de IND ontvangt de referent binnen enkele weken een brief met een bevestiging om de leges voor de aanvraag te betalen. Deze moeten binnen twee weken na de verzenddatum van de brief worden overgemaakt naar de bankrekening van de IND, onder vermelding van de door de IND verstrekte betalingsgegevens.

Als de leges niet tijdig betaald zijn kan dit ervoor zorgen dat uw aanvraag niet behandeld wordt en u helemaal opnieuw moet beginnen.

Na ontvangst van de leges zal de aanvraag in behandeling worden genomen door een beslismedewerker. De wettelijke termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen is drie maanden. Deze termijn kan met nog eens drie maanden worden verlengd, maar dat gebeurt niet vaak. De gemiddelde beslistermijn is 8 tot 12 weken.

Na ontvangst van de toewijzende beslissing kan het visum worden aangevraagd op de Nederlandse ambassade of consulaat. Na aankomst in Nederland kan de verblijfsvergunning worden afgehaald op het kantoor van de IND.

Negatieve beslissing, en dan?

Mocht u zelf een aanvraag hebben ingediend die onverhoopt is afgewezen, dan krijgt uw partner of kind geen toestemming om naar Nederland te komen. Meestal betekent dit dat niet aan een of meerdere voorwaarden is voldaan of dat dit onvoldoende is aangetoond.

Tegen een afwijzende beslissing kan binnen 28 dagen na de dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. In de bezwaarfase kunnen nieuwe gegevens worden overgelegd en met argumenten kan worden uitgelegd waarom de IND alsnog positief op de aanvraag zou moeten beslissen. Ook hierin kan Pieters Advocaten u uiteraard bijstaan

TEV-procedure aanvragen? Pieters Advocaten helpt u

Wilt u meer weten of kunnen wij u helpen met uw TEV-aanvraag gezinshereniging? Neem contact met ons op telefonisch, per mail of met onderstaand formulier.